Plošná spotřeba nepravidelného kamene

Kupujete kámen nebo vzduch?

 

Nepravidelný kámen je nakupován z různých lomů v Evropě i v zámoří. Z důvodu různých způsobů manipulace v lomu a následné  přepravy má každý dodavatel jiný způsob balení zboží.  Pro námořní dopravu jsou používané dřevěné bedny, pro běžnou kamionovou dopravu dřevěné palety / EUR palety, nevratné 100x100 cm palety atd./.

Při balení kamene do palet mohou různé pracovní „ party“  ve stejném lomu poskládat stejný objem kamene do palety velice rozdílným způsobem (viz. fotka dole).  Když se pak dostane nepravidelný kámen do prodeje, a je-li prodáván podle pravidla 1 m2 = 1 vrstva na paletě, může být stejný objem kamene prodán s velkými cenovými rozdíly.  Při prodeji pak záleží pouze na poctivosti prodejce, zda uvede reálnou spotřebu při pokládce.

Častou praktikou velké části prodejců je uvedení prodejní ceny za 1m2 bez dalšího vysvětlení. Většina zákazníků, kteří se v problematice nevyznají a nečtou složité obchodní a dodací podmínky, neví, že cena za 1 m2 je obvykle považována za volně ložený kámen na paletě, zatím co zákazník předpokládá 1 m2 zakryté plochy.  Při pokládce pak zjistí, že musí dokoupit 15 – 30% navíc. Často se nepodaří dokoupit ani stejnou odstínovou šarži a dokoupený kámen se barevně liší od již položeného. 

Naše společnost dodává nepravidelný kámen pouze v přepočtení na hmotnostní jednotky / kg, t /, kde nemůže být zákazník ošizen a může si snadno své zboží  zkontrolovat zvážením na vlastní váze. U každého typu nepravidelného kamene v našem e-shopu je orientační spotřeba pro pokládku v závislosti na šírce pokládkové spáry.

 

Vzduchové dutiny v paletě porfyru. Počet vrstev na paletě určitě nebude odpovídat čtverečním metrům po pokládce:

Dutiny uprostřed palety

 

Pokyny pro porovnání ceny nepravidelného kamene s dodavateli uvádějícími ceny za 1 m2 :

A   zjistím z ceníku jiného dodavatele cenu  / např.: porfyr 2-5 cm za 299,- Kč/m2 /

B   zkontroluji uváděnou hmotnost u jiného dodavatele za 1 m2 /porfyr 2-5 cm – 60 kg/m2/

C   porovnám se skutečnou spotřebou uváděnou dle zvolené šířky spáry na našich stránkách / porfyr 2-5 cm – 75 kg/m2/

Dopočtu reálnou cenu  jiného dodavatele poměrem A:B x C = reálná cena, 

tj. v našem příkladu porfyr 2-5 cm 75/60 x 299,- = 373,75 Kč/m2

 

Spára 2-9 cm:

Spára 3-7 cm   

Spára 1-4 cm:

Spára 1- 4 cm

Spára 1-2 cm:

Spára 1-2 cm

Spára 0-1 cm (na sraz):

Spára 0-1 cm (na sraz)