Pokládka do písku se provádí u dlažeb v tloušťkách 4 - 10 cm. 

A) Chodníky, terasy – dlažba 4 - 7 cm 

1. vrstva podloží – štěrk frakce 8 - 16 cm tloušťka vrstvy 10 - 15 cm 
2. vrstva podkladová drť frakce 4 - 8 cm tloušťka vrstvy cca 3 cm 
3. vrstva přírodní kamenná dlažba 4 - 7 cm 

B) Plochy pro auta, silnice, parkoviště – dlažba 7 - 10 cm 

1. vrstva podloží – štěrk frakce 16 - 32 cm tloušťka vrstvy 20 cm 
2. vrstva podloží – štěrk frakce 8 - 16 cm tloušťka vrstvy 10 - 15 cm 
3. vrstva podkladová drť tloušťka vrstvy cca 3 cm 
4. vrstva přírodní kamenná dlažba 7 - 10 cm 

Plochu položeného přírodního kamene zasypeme spárovacím pískem nebo jemnou štěrkovou drtí. Při přípravě podloží i při pokládce dlažby doporučujeme zajistit vhodné vyspádování pro odvod dešťové vody. Podloží se zpevňuje zapravením armovacích sítí do podkladového štěrku.

Dláždění pokládkou do betonového lože
Pokládka do betonu se provádí u dlažeb v tloušťkách 1 - 4 cm. 

A) Chodníky, terasy – dlažba 1 - 2 cm 

1. vrstva podloží – štěrk frakce 8 - 16 cm tloušťka vrstvy 10 - 15 cm 
2. vrstva podloží - štěrk frakce 4 - 8 cm tloušťka vrstvy cca 3 cm 
3. vrstva betonová směs tloušťka vrstvy 5 - 10 cm 
4. vrstva přírodní kamenná dlažba 1 - 2 cm 

B) Plochy pro auta, silnice, parkoviště – dlažba 2 - 4 cm 

1. vrstva podloží – štěrk frakce 16 - 32 cm tloušťka vrstvy 20 cm 
2. vrstva podloží – štěrk frakce 8 - 16 cm tloušťka vrstvy 10 - 15 cm 
3. vrstva betonová směs tloušťka vrstvy 10 - 20 cm 
4. vrstva přírodní kamenná dlažba 2 - 4 cm 


Betonová směs by měla být vyztužena armovacími sítěmi. Dlažba se lepí na vybetonované plochy pomocí lepidel a malt určených pro kámen. Pokládkovou maltou NVL 300 může spárovat v jednom kroku s pokládkou.

Pokud je pokládka kamene provedena přímo do betonového lože, je třeba zajistit kvalitní beton, vyspárovat celou plochu a dbát na pečlivost provedení pokládky tak, aby v budoucnu nedocházelo k uvolnění dlažby. Následné vyspárování může být provedeno spárovacími hmotami pro kámen (PFN, PFH, NVL300, …) nebo kvalitním betonem.

U větších ploch je nutná dilatace, aby nedocházelo k prasknutí dlažby.

 

Další způsoby pokládky doporučujeme konzultovat s odborníky.